BELANGRIJK BERICHT (24/12/2013): 
Helaas is de acceptatie van deze dienst aan de ontvangende kant onvoldoende gebleken om het verplicht registreren van Nederlandse IPv6 mailservers te rechtvaardigen. De “IPv6 mailserver whitelist” opzet heeft significant bijgedragen aan de discussie over hoe om te gaan met spam over IPv6 en heeft aangetoond dat met de introductie van IPv6 nieuwe mogelijkheden zijn ontstaan om gebruikers op het internet verder tegen misbruik te beschermen. Verscheidene andere technieken zijn echter meer belovend en we raden mailservers op IPv6 aan om DMARC toe te gaan passen. 

Alle Nederlandse IPv6 adressen zijn nu gewhitelist, gelieve het gebruik van deze gratis dienst te staken.

.

.

.

.

.

Klik hier om direct uw IPv6 address te registreren (kosteloos)!

Met de introductie van IPv6 is het aantal IP adressen waarvan email afkomstig kan zijn gestegen van 2^32 tot 2^128. Veel antispam technologien gaan uit van de historische reputatie van IP adressen om zo het verkeer afkomstig van de mailservers een score toe te kennen, om nauwkeurig spam te blokkeren. Met IPv6 zijn er echter zoveel IPs, dat het onmogelijk is om alle IPv6 adressen bij te houden waarvandaan spam afkomstig is. De spammers hebben simpelweg toegang tot een te groot aantal van deze adressen. Hierdoor ontstaat een probleem voor traditionele spam filtering.

De introductie van IPv6 biedt een unieke kans om de dingen anders te doen. Het idee is erg simpel. Ieder mens kan zijn/haar mailserver IPv6 adres(sen) gratis registreren op deze website. Door de mailserver beheerder te verplichten om hun IPv6 mailservers te registreren, creëren we een lijst van “geregistreerde mailservers”, het omgedraaide hiervan is automatisch een lijst van “niet-geregistreerde mailservers”.  De lijst van “geregistreerde mailservers” zal extreem klein zijn in vergelijking met de lijst van alle beschikbare IPv6 adressen.  Dankzij dit simpele onderscheid kunnen we gemakkelijk standaard al het verkeer blokkeren afkomstig van “niet-geregistreerde mailservers”, wat meestal gekaapte computers zijn de zogenaamde “botnets“. Ook kan iedereen IP reputatie weer bijhouden, dankzij de relatief kleine lijst van geregistreerde IPv6 mailservers die moet worden bijgehouden.

Helaas leven we niet in een ideale wereld en daarom is het extreem belangrijk dat dit initatief open blijft en toegankelijk voor iedereen. Om die reden zijn er GEEN technische restricties en er is niet eens een waardeoordeel van de IP adressen die zijn geregistreerd. Wanneer je bent geregistreerd, and tenminste eenmaal per jaar wordt het IP adres opgevraagd, zal het IP nooit automatisch van de whitelist worden verwijderd.

Om een succesvolle whitelist te hebben, is het extreem belangrijk dat iedere mailservers inderdaad geregistreerd is. De enige manier om dit te bereiken, is om een groot genoeg aantal partijen te hebben die verkeer van ongeregistreerde mailservers blokkeren. Om die reden is de IPv6 mailserver whitelist alleen toegankelijk voor ondersteunde landen. Ieder land heeft toegang tot de lijst om het niet-geregistreerde-mailserver verkeer te blokkeren van deze ondersteunde landen, echter om je IP te kunnen registreren (en mee te doen met dit initiatief) is het noodzakelijk dat het IP adres is geregistreerd op een adres in een ondersteund land. Om een ondersteund land te worden, is het noodzakelijk dat minimaal 3 grote spelers beslissen om het IPv6 mailserver whitelist initiatief te steunen zodat er voldoende druk is voor de registratie van mailservers.

Kortom, dit initiatief zorgt voor:

  • een reductie van de kans dat legitieme mailservers worden geblokkeerd door blacklists
  • een reductie van het volume spam afkomstig van ondersteunde landen
  • een reductie van de resources nodig voor de filtering van spam wereld-wijd

Ondersteunde landen:

  • Nederland